Тема 9
Аграрне право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


9.1. Предмет, методи та принципи аграрного права.
9.2. Джерела, завдання та функції аграрного права.
9.3. Аграрні правовідносини та правосуб'єктність аграрних товаровиробників-підприємців.
9.4. Аграрні внутрішньогосподарські правовідносини.
9.5. Аграрні господарсько-підприємницькі правовідносини.

Предметом аграрного права с аграрні правовідносини, що виникають у зв'язку з утворенням (заснуванням) і статутною діяльністю суб'єктів аграрного підприємництва - виробників продукції харчування рослинного та тваринного походження, заснованих нарізних формах власності. Аграрні правовідносини функціонують протягом усієї діяльності суб'єктів аграрної підприємницької діяльності, починаючи з планування і вибору видів прибуткової продукції, організації самого виробництва і закінчуючи транспортуванням, зберіганням та реалізацією сільськогосподарської продукції і сировини, в тому числі й у переробленому вигляді.
Увага!

Аграрні правовідносини регулюються як загальними нормами традиційних галузей права (наприклад, цивільного, трудового), так і нормами виключно або переважно аграрного права.
Наявність різновидів предмета аграрного права зумовлює й різновиди методів аграрного права. В аграрному праві методи правового регулювання являють собою встановлені або санкціоновані державою способи та засоби правового впливу, за допомогою яких визначаються правомочності суб'єктів права учасників аграрних правовідносин.
Методи регулювання в аграрному прав і- це спосіб з’ясування, визначення характеру виникнення, зміни і припинення відносин між суб'єктами агропромислового комплексу (АПК).
Якщо предмет правового регулювання охоплює ті конкретні суспільні відносини, які регулюються нормами аграрного права, то метод правового регулювання визначні яким чином ці конкретні аграрні відносини чи їх група регулюється нормами аграрного права.

Методи правового регулювання містяться в законах та інших нормативно-правових актах України, котрі є джерелом аграрного права. У випадках однорідності і спорідності суспільних відносин в аграрних відносинах можуть використовуватися правові методи, властиві іншим галузям права. Державна реєстрація сільськогосподарських виробників, Статут виробників-підприємців аграрних утворень, право членства в цих утвореннях громадян, правові норми щодо паювання земель, право колективного самоврядування сільськогосподарських підприємств тощо як методи правового регулювання, головним чином, застосовуються в системі внутрішніх аграрних відносин. Зовнішні аграрні правовідносини перебувають одночасно у тісному зв'язку з Цивільними, земельними, фінансовими правовідносинами, регулювання яких проводиться методами відповідних галузей права, де вони і визначаються.

Короткий зміст(?)Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Яке місце займає аграрне право у правовій системі України?
2. Як можна визначити предмет аграрного права?
3. Яким чином регулюються аграрні правовідносини?
4. Які відносини становлять предмет аграрного права України?
5. Що собою являє метод правового регулювання аграрного права?
6. Які ви знаєте методи регулювання в аграрному праві?
7. Назвіть основні принципи аграрного права.
8. Що є джерелами, завданнями та функціями аграрного права України?
9. Які є види джерел аграрного права України?
10. Що ви розумуєте під аграрними правовідносинами?
11. Хто є суб'єктами аграрних правовідносин?
12. Що треба розуміти під аграрними правовідносинами?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (48);(58); (82);(94);(98);
Підручники і навчальні посібники: (1);(34); (35);(36);(43); (88);(92);(104); (167)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"
 

 

На головну право