Тема 10
Земельне право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:

10.1. Загальна характеристика земельного права. Земельний кодекс України.
10.2. Види земель та їх правовий режим.
10.3. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.
10.4. Форми власності на землю.
10.5. Право користування землею.
10.6. Оренда землі.
10.7. Охорона земель.
10.8. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю.
10.9. Вирішення земельних спорів.

Земельне право є самостійною галуззю права, складовою частиною системи права України. Його предметом є суспільні відносини, що виникають з приводу використання та охорони земель. Специфіка земельних відносин обумовлена особливостями об’єкта правового регулювання - землі.

Функції землі залежно від цілей використання:
- політична - земля визначне просторові межі державного територіального суверенітету України
- функція просторової операційної бази для розміщення споруд, будівель, будинків, підприємств промисловості, транспорту, будівництва і т. ін.
- соціальна - земля є основою життя і діяльності людського суспільства
- екологічна - земля є частиною навколишнього природного середовища, охоронюваним законом природним об'єктом
- економіко-виробнича - земля використовується як незамінний засіб виробництва, продуктивна сила у сільському та лісовому господарстві


У цих відносинах особливого значення надається рівню родючості ґрунтів, яка значною мірою визначає споживчу вартість землі, її корисність і здатність у поєднанні з працею бути джерелом одержання сільськогосподарської та лісової продукції.

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. з розуміють під предметом земельного права?
2. Що є джерелами земельного права?
3. Яке цільове призначення різних видів земель?
4. Що означає екологізація земельного права?
5. З якою метою здійснюється поділ земель за основним цільовим призначенням?
6. Що таке правовий режим земель?
7. Які землі відносяться до земель природно-заповідного фонду?
8. У якому випадку громадянам можуть бути передані земельні ділянки у власність безоплатно?
9. Коли виникає право власності та право постійного користування земельною ділянкою?
10. Які існують форми права власності на землю?
11. Які існують підстави набуття громадянами України права власності на землю?
12. За якими підставами набуває права власності на землю держава?
13. Що означає право користування землею?
14. Якими є основні ознаки оренди?
15. Що являє собою договір оренди землі?
16. Як правові заходи охорони земель існують в Україні?
17. Яким чином здійснюється захист прав громадян та юридичних осіб на землю?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (10);(32); (36);(39);(40); (48);(58);(82); (94);(98);(105);
Підручники і навчальні посібники: (45);(104); (117);(172);(174)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"

На головну право