Тема 11

Кримінальне право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:

11.1. Поняття кримінального права.
11.2. Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика.
11.3. Поняття та підстава для кримінальної відповідальності.
11.4. Поняття, ознаки, види та стадії злочину.
11.5. Поняття та форми вини.
11.6. Співучасть у вчиненні злочину та її форми.
11.7. Обставини, що виключають злочинність діяння.
11.8. Поняття і види покарання.
11.9. Призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування.
11.10. Судимість: строки погашення та умови її зняття.
11.11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
11.12. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів.


Кримінальне право - галузь права України, норми якої визначають загальні засади кримінальної відповідальності, вичерпний перелік діянь, які с злочинами, та покарання, що можуть застосовуватися до осіб, які їх вчиняють.

У науці кримінального права поняття "кримінальне право" розглядається у двох площинах:


Єдиним джерелом кримінального права, що визначає злочинність і кара діяння, є Кримінальний кодекс України.
Основні риси кримінального права України як галузі права

- його норми встановлюються лише Верховною Радою України
- воно проявляється лише у формі Кримінального кодексу України
- основними методами кримінального права є заборона, дозвіл, заохочення
- Законодавство України про кримінальну відповідальність має відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких для України надано Верховною Радою України.


Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика

Кримінальний кодекс України був прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р. і набув чинності з 1 вересня 2001 р. Він є єдиним джерелом кримінального права, яке визначає злочинність і караність діяння. У ньому репрезентовано усе кримінальне законодавство України Складається КК України з двох частин - Загальної частини, 15 розділів якої містять 108 статей, і Особливої частини, 20 розділів якої об'єднують 340 статей. Крім того, кодекс має "Прикінцеві та перехідні положення" і додаток, в якому є перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком.

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Що таке Кримінальне право України як галузь права?
2. Що є джерелами кримінального права?
3. Що таке кримінальна відповідальність?
4. Що є підставою кримінальної відповідальності?
5. Які ознаки злочину передбачені чинним КК України?
6. Що таке стадії злочину?
7. Як співвідносяться між собою поняття злочину і складу злочину?
8. Які обставини, згідно із чинним КК України, виключають злочинність діяння?
9. Що таке покарання за чинним Кримінальним кодексом України?
10. Які загальні засади кримінальної відповідальності неповнолітніх?
11. Чим відрізняється Загальна частина від Особливої частини КК України?
12. Які злочини належать до злочинів проти основ національної безпеки за чинним КК України?
13. Які злочини належать до злочинів проти громадського порядку та моральності за чинним КК України?
14. Які злочини належать до злочинів проти життя та здоров'я людини за чинним КК України?
15. Які злочини належать до злочинів проти громадської безпеки за чинним КК України?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (11);(29); (30);(65);(68); (83);(103);(104);
Підручники і навчальні посібники: (17);(18); (26);(96);(98); (106);(129);(142); (152);(172)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"


На головну право