Список нормативно-правових актів та літератури
Нормативно-правові акти
1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38.
2. Бюджетне законодавство України. - К., 2002.
3. Бюджетний кодекс України. - К., 2002.
4. Виправно-трудовий кодекс України. - К., 2001.
5. Водний кодекс України. - К., 2002.
6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. - К., 2004.
7. Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2002.
8. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31.
9. Житловий кодекс України з постатейними матеріалами. /Відп. ред. В.М.Гусаков. - К., 2001.
10. Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів. - К., 2001.
11. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.-№4.
12. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
13. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №14.
14. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20
15. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від
21 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21.
16. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.
17. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25.
18. Закон України "Про правонаступництво України" // Відомості Верховної Ради.-1991. - №46.
19. Закон України "Про всеукраїнський та місцевий референдуми" від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 33.
20. Закон України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 36.
21. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38.
22. Закон України закони "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.-№41.
23. Закон України "Про захист іноземних інвестицій в Україні" від 10 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46.
24. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 16 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47.
28. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 21.
29. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22.
30. Закон України "Про службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27.
31. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34.
32. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34.
33. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36.
34. Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 р . // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36.
35. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 199^2. - № 49.
36. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50.
37. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 8.
38. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.
39. Закон України "Про тваринний світ" від 3 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 18.
40. Закон України "Про карантин рослин" від ЗО червня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 34.
41. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36.
42. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39.
43. Закон України та "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50.
44. Закон України "Про державну службу" від 16 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52.
45. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13.
46. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23.
47. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 17.
48.Закон України "Про плату за землю" в редакції від 19 вересня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 45.
49. Закон України "Про Конституційний Суд" від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49.
50. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997.- № 2.
51. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 27 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24.
52. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини" від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20.
53. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№3-4.
54. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" від 17 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 5.
55. Закон України "Про Раду національної безпеки та оборони" від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35.
56. Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 25.
57. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України -1998.-№34.
58. Закон України "Про оренду землі" від 6 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 46.
59. Закон України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 14.
60. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21.
61. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 28.
62. Закон України "Про громадянство" від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №13.
63. Закон України "Про політичні партії в Україні від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23.
64. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001 - № 25.
65. Закон України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України.
66. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про органи суддівського самоврядування": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 25.
67. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 25.
68. Закон України "Про внесення змін до Законів України "Про міліцію", "Про попереднє ув"язнення", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 25.
69. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 25.
70. Закон України "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. -2001. -№25.
71. Закон України "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України": Прийнятий 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 25.
72. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" Прийнятий 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33.
73. Закон України "Про статус народного депутата України" від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 42.
74. Закони України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру": Прийнятий 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 44.
75. Закон України "Про біженців" від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47.
76. Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48.
77. Закон України "Про вибори народних депутатів" від 18 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 51-52.
78. Закон України "Про судоустрій" від 7 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002. - №10.
79. Закон України "Про Червону книгу України" від 7 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002. № 10.
80. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11 липня 2002 р. Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 49.
81. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" від 12 вересня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 48
82. Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України" від З квітня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 20.
83. Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України" від 3 квітня 2003. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 20.
84. Закони про працю. Укладач А.А. Подпалий. - К., 1997.
85. Закони про працю. - К., 2000.
86. Законодавство України про шлюб, сім'ю та спадкування. - К.,1998.
87. Законодавство України про пенсійне забезпечення. - К., 1999.
88. Законодавство України про захист прав споживачів. - К., 1999.
89. Законодавство України про адміністративну відповідальність. ¦ К., 2000.
90. Законодавство України про відпустки: Збірник нормативних актів. - К., 2000.
91. Збірник законодавства з підприємницького права в Україні. - К., 2000.
92. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар. Кол. авторів: Ємельянова І.І., Нижник А.І. та ін. - К., 2001.
93. Законодавство України про судову та правоохоронну діяльність. - К., 2001.
94. Законодавство України про землю: Збірник нормативних актів. - К., 2001.
95. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - К., 2001.
96. Законодавство України про сім'ю. - К., 2002.
97. Законодавство України про банкрутство. - К., 2002.
98. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001р. //Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №3-4.
99. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 7 грудня 1964 р. (з подальшими змінами і доповненнями). - X., 2000.
100. Кодекс України "Про адміністративні правопорушення": Офіційний текст зі змінами та доповненнями (станом на 20 вересня 2001 р.). - К., 2001. 101. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (з додатком станом на 1 листопада 2001). - К., 2002.
102. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО.
103. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001: Офіційний текст. -К., 2001.
104. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 2004.
105. Лісовий кодекс України. - К., 2000.
106. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів. - К., 2001.
107. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. Офіційний текст. - К., 2004.
108. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. - К., 2004.
109. Цивільний процесуальний кодекс України. - К., 2004.
Підручники та навчальні посібники
1. Аграрне право: Практикум / В.З. Янчук, А.М. Статівка, Н.І. Титова та ін.. - К., 2001.
2. Адвокатура в Україні. - К., 2000.
3. Адміністративне право / За ред. Битяк Ю.П. - X., 2000.
4. Алексеев С.С. Государство и право: Начальний курс. - М.,1996.
5. Алексеев С.С. Право. Опьіт комплексного исследования. - М.,1999.
6. Баб'якО.С, БіленчукП.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України. - К., 2000.
7. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. - X., 2001.
8. Бандурка О. М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник. - К., 2001.
9. Бандурка О. М. Філософія права: Навч. посіб. - К., 2000.
10. Банківське право України: Навч. посіб. /За ред. А.О. Селіванова. - К., 2000.
11. Бармак М., Бармак О. Основи правознавства. Для студента та абітурієнта.-Тернопіль, 1999.
12. Басай В. Короткий словник кримінально-правових термінів. - Івано-Франківськ,1999.
13. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. -Львів, 2002.
14. Безродний Є.В., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державуі право. - К., 1999.
15. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування.Муніципальне право. - К., 2000.
16. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. - К., 1996.
17. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. - К. 2000.
18. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України: загальна частина: Підручник.-К.,2000.
19. Бущенко П.А., Вєтухова І.А. Трудове право України. Вид 2-ге, випр. та доп. - X.,2002.
20. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф., Піцан О. М. Правознавство: Навч. посіб.-К., 2002.
21. Васильєв А.С. Административное право Украины. -X., 2001.
22. Ващенко К., Кордун О., Павленко Р. Особливості виконавчої влади у пострадянській Україні. -К., 2000.
23. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. -К.,2000.
24. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. - К., 2001.
25. Гегель Г.В.-Ф. Основи філософії права. - К., 2000.
26. Гель А. П. Семаков Г.С. Правоохоронні органи України: Курс лекцій. - К., 2000.
27. Гель А., Цвігун Д. Судова система України. - К., 1999.
28. Гнатенко П.І. Основи правових знань: Підручник для ПТУ. - К., 2002.
29. Гончарук С.Т. Суб'єкти адміністративного права України: Навч. посіб. - К., 1998.
30. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). - К.,1998.
31. Господарське право: Практикум: Навч. посіб. / Під. заг. ред. В.С. Щербини. - К.,2001.
32. Господарське судочинство в Україні: Законодавство та практика застосування: Навч. посіб. (станом на 1 серпня 2001 р). - X., 2001.
33. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне право: Навч. посіб. - К., 2000.
34. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / За ред. В.К. Попова, та А.П. Гетьмана. -X., 2001.
35. Екологічне право (повний академічний курс )/За ред. В.і. Андрейцева. - К., 2001.
36. Емельянов В.П. Гражданское право Украиньї: Практическое пособие. Изд. 4-е, стер. -X., 2000.
37. Жернаков В.В. та ін. Трудове право: Навч. посіб. - К., 2005.
38. Жоль К.К. Філософія і соціологія права: Навч. посіб. - К., 2000.
39. Забарний Г.Г, Калюжний Р.А., Терещук О.В. Шкарупа В.К. Адміністративне право України.-К., 2001.
40. Завірюха І.Б. Банківське право: Навч. посіб. -Львів, 2002.
41. Зайцев О.Л. Основи правознавства. - X., 1998.
42. Заїка Ю. О., Співак В.М. Право власності і спадкове право: Навч. посіб. - К., 2000.
43. Запорожец А.М. Аграрное право: Уч. пособие. - X., 1997.
44. Захист цивільних прав у суді. Посібник/За ред. В.В. Комарова.-X., 1995.
45. Земельне право України: Навч. посіб. / За ред. М.В. Шульги. - К., 2004.
46. Зобов'язальне право. Теорія і практика: Навчальний посібник. За ред. О.В. Дзери.-К.,1998.
47. Зюнькін А. Фінансове право. - К., 1999.
48. Історія держави і права України: Підручник. У 2-х т. / За ред. В.Я. Тація, А.Я.Рогожина. - К.,2000.
49. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За заг. ред. А.С. Чайковського. - К.,2000.
50. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. 3-є вид., стер. - К., 2002.
51. Карманов Є.В. Банківське право України: Навч. посіб. - X., 2000.
52. Карпенко Д.О. Трудове право України. - К.,1999.
53. Качан 0.0. Банківське право: Навч. посіб. - К., 2000.
54. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. - К., 2000.
55. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права. - Львів,2003.
56. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Основи правознавства. - Ужгород, 2002.
57. Коваленко Г.І., Галянтич М.К. Житлове право України. - К., 2002.
58. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Г. Кримінальний процес України: Підручник. 2-ге вид.-К.,2004.
59. Ковальський В.С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. -К.,2002.
60. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Підручник. -К., 2003.
61. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина України: Навч. посіб. - К.,2004.
62. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. 5-тєвид., стер. -К., 2003.
63. Коляда І., Лозовий Я. Основи правознавства. - К., 1996.
64. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальньїй процес: Учебник. - X.,2000.
72. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. Вид. допов. - К.,2004.
73. Конституційне право України. / За ред. Погорілка В.Ф. - К.,1999.
74. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999.
75. Конституційне право України: Навч.-метод, посіб. для самостійної роботи. - К., 2000.
76. Конституційне право України: Підручник (2-вид.). - К., 2000.
77. Конституційне судочинство в Україні: Законодавство та практика застосування: Навч. посіб. (станом на 1 червня 2002 р.). - X., 2002.
78. Концепція адміністративної реформи в Україні. - К., 1998.
79. Костюченко О.А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій. - К., 1999.
80. Котюк В.О. Основи держави і права. - К., 2001.
81. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. - К.,1996.
82. Костюченко О.Основи конституційного права України. - К., 1999.
83. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб. - К., 1999.
84. Кравченко В.В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навч посіб.-К., 2002.
85. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник/За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К., - X., 2001.
86. Кримінальне право України: Підручнику 2-х кн. /За ред. ред. Матишевського П. - К., 1999.
87. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К., 2002.
88. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - X., 1997.
89. Лазарев В.В., Липень С.В.Теория государства и права: Учебник. - М.,1998.
90. ЛемакВ.В. Основи держави і права. -Ужгород, 1999.
91. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. - К.,1999.
92. Малишко М. Основи екологічного права України. - К., 1999.
93. Матишевський П.С. Кримінальне право України. - К., 2001.
94. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебно-справочное пособие. -М.,1997.
95. Мельник П.В., Цимбал П.В. Судова система України. - Ірпінь, 2000.
96. Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право. - К., 1997.
97. Міжнародне публічне право: Практикум. / Відп. ред. Ю.Шемчушенко, Л. Туберський. -К., 2001.
98. Молдован В. Правоохоронні органи: Опорні конспекти. - К.,1998
99. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. 3-тє вид., стер. - К., 2001.
100. Муніципальне право: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. - К., 2001.
101. Мусіяка В.Л., Ткаченко Г.П. Закон України "Про вибори Президента України": Науково-практичний коментар. - X., 1999.
102. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. - К., 2001.
103. Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства. - К., 1999.
104. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. В.В.
106. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. -К.,2002.
107. Нечитайленко А.А. Основьі теории права. -X., 1998.
108. Ніколаєва Л.В., СторцевО.В. та ін. Підприємницьке право: Навч. посіб. -К., 2001.
109. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. / За ред. Радзієвської Л. - К., 2000.
110. Общаятеория государства й права. Подред М.Н.Марченко. -М.,1998.
111. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. -К., 2000.
112. Онисько С.М., Тофан І.М. Податкова система: Підручник. -Львів, 2004.
113. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації: Навч. посіб. -К.,2003.
114. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства: Монографія.-К.,2003
115. Основи демократії: Навч. посіб. / За заг. ред. А. Колодій. - К., 2002.
116. Основи конституційного права України: Підручник / За ред. Копєйчикова В.В. вид. 2-е, доп.-К., 1998.
117. Основи правознавства: Навч. посіб. / За ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіх. - К., 2000.
118. Основи правознавства. Типові тести для вступного іспиту. - Львів, 1998.
119. Основи правознавства: Проби, підручник для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк. / За ред. І.Б.Усенка.-К., 1997.
120. Основи трудового права: Навч. посіб. / За ред П.Д. Пилипенка. - Львів, 2004.
121. Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф. Основи правознавства: Навч. посіб. - К., 2000.
122. Підопринога О.А., Харитонов Є.О. Сімейне право України: Підручник. - К., 2003.
123. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч. посіб. 3-тє вид. - К., Львів, 2002.
124. Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. - К., 2003.
125. Права громадян України: Запитання - відповіді: Довідник/Упоряд. П.П. Орленко. -К., 2000.
126. Правова енциклопедія школяра / Авт. кол. В.В. Головченко, В.С. Ковальський, В.А. Довбня, Л.О. Лоха. - К., 2004.
127. Правове регулювання господарських відносин. - X., 2000.
128. Правознавство: Навчальний посібник (6-е вид., стер.) / За ред. В.В. Копєйчикова. - К., 2004.
129. Правохранительньїе органьї. Конспект лекций. - М., 1999.
130. Прокуратура в Україні. - К., 2000.
131. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. - X., 1999.
132. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. -X., 2000
133. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 1994.
134. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. - X., 1999.
135. Саліванов І.А. Організація судової влади в Україні: Навч. посіб. - К., 2002.
136. Святоцький О.Д., Міхеєнко М.М. Адвокатура України: Навч. посіб. - К., 1997.
137. Сімейне право України: Підручник. -К., 2003.
138. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. -X., 2000.
139. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/Пер. з рос. -X., 2001.
140. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Навч.-метод, посіб. - Львів, 2003.
141. Словник законодавчих термінів. - К., 2000.
142. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України: 4351 термін і поняття/Укл. С.Р. Станік
143. Словник термінів і понять нормативно-правових актів України. - К., 1999.
144. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К., 1993.
145. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. - К., 2001.
146. Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. - К., 2004.
147. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник/За заг. ред. В. Маляренка.-К.,2004.
148. Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. - К., 2004.
149. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Кол. авт.: С.Лисенков, А. Колодій та ін. - 5-е вид., перероб і допов. - К., 2004.
150. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоуправління / За заг. ред. А.П. Зайця. -К., 2002.
151. Тертьішников В.И. Гражданский процесе: Курслекций. -X., 2001.
152. ТертишникВ. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. - К., 1999.
153. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. -X., 1999.
154. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. - К., 2003.
155. Фінансове право: Навч. Посібник в 2-х томах. (Упоряд. Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко),-Х., 1999.
156. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Підручник. - К., 2004.
157. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К., 2001.
158. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Конспект лекцій. Львів, 2001.
159. Хома Н.М. Історія політичних та правових вчень (від зародження до початку XX ст.): Конспект лекцій. - Львів, 2002.
160. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн. - К., Львів, 2003.
161. Хрестоматія з правознавства (Посібник до занять з правознавства). - К., 1996.
162. Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Лоха Л.О., Наровлянський О.Д. -К.,2003.
163. Циппеліус Р. Філософія права. - К., 2000.
164. Цивільне право України: Підручник/За ред. О. Дзери та Н. Кузнєцової: У 2-хкн.. - 2-е вид., перероб. і доп. - К., 2004.
165. Цивільне-процесуальне право: Підручник/ Відп. ред. В.В. Комаров. - К., 2005.
166. Черкес М.Ю. Міжнародне право. Підручник. - К., 2001.
167. Чирва Ю. Екологічне право України. Навч. посіб. - К., 2000.v 168. Шабіко В.П., Молдаван В.В. Кримінальний процес. Практикум: Навч. посіб.
169. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада.- К., 2004.
170. Шило Д. Основи правознавства. - К., 2000.
171. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К., 2001.
172. Юридична енциклопедія. - К., 2002.
173. Юридичний словник-довідник. - К., 1996.
174. Юридичний довідник керівника сільськогосподарського підприємства /За ред. В.З. Янчука.-К., 2005.

На головну право