Тема 8
Трудове право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


8.1. Загальні засади трудового права.
8.2. Трудовий договір.
8.3. Робочий час і час відпочинку.
8.4. Заробітна плата, гарантії та компенсації. Поняття заробітної плати.
8.5. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність працівників.
8.6. Трудові спори

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Що є предметом трудового права?
2. Які нормативно-правові акти є джерелом трудового права?
3. Що є основним джерелом трудового права?
4. Що таке трудові правовідносини?
5. Хто є суб'єктами трудових правовідносин?
6. Для чого укладається колективний договір?
7. Чому трудовий договір є основним інститутом трудового права?
8. Який існує порядок укладення, зміни, припинення і розірвання трудового договору?
9. Які існують види трудового договору?
10. Що таке робочий час і час відпочинку?
11. Які існують режими робочого часу?
12. Що Ви знаєте про порядок надання щорічних і додаткових відпусток?
13. Які види відпусток належать до цільових?
14. За якими критеріями здійснюється оплата праці працівників?
15. Що таке трудова дисципліна та які Ви знаєте методи її забезпечення?
16. Які застосовуються заохочення за зразкове виконання працівником трудових обов'язків?
17. Що таке дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників?
18. Які є види матеріальної відповідальності?
19. Що таке трудові спори і який порядок їх вирішення?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (35);(41); (47);(50);(57); (91);(99);
Підручники і навчальні посібники: (19);(23); (30);(31);(37); (52);(120);(127); (131);(134);(154)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"

 

На головну право