Тема 7
Сімейне право

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Що слід розуміти під сім'єю за Сімейним кодексом України?
2. В чому полягають особливості сімейних відносин?
3. Які норми сімейних відносин визначають засади та джерела їх правового регулювання?
4. Як можна визначити сімейне право?
5. Що є джерелами сімейного права?
6. В чому новизна Сімейного кодексу України 2002 р. у порівнянні з Кодексом про шлюб та сім'ю 1969 р.?
7.3 яких розділів складається Сімейний кодекс України? Який існує порядок укладання шлюбу?
8. Що таке заручини?
9. Які ви знаєте підстави для недійсності шлюбу?
10. Що є загальними правовими наслідками недійсності шлюбу?
11. Що є особливими правовими наслідками недійсності шлюбу?
12. Що являють собою майнові права та обов'язки подружжя?
13. Яке майно одруженої особи називається особистим?
14. Що таке шлюбний договір?
15. Що слід розуміти під принципом спільності набутого в шлюбі майна?
16. За яких умов може бути припинений шлюб?
17. Які права та обов'язки у матері, батька та дитини?
18. Як здійснюється усиновлення?
19. Хто може бути опікуном чи піклувальником?
20. Що таке патронат?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (15);(86); (107);

Підручники і навчальні посібники: (20);(122);(137); (173)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"
 

На головну право