Тема 6
Цивільне право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


6.1. Загальні засади цивільного права.
6.2. Джерела цивільного права.
6.3. Суб'єкти та об'єкти цивільних прав.
6.4. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичних та юридичних осіб.
6.5. Правочини та їх представництва.
6.6. Захист цивільних прав та інтересів.
6.7. Право власності, його зміст, види та захист.
6.8. Право інтелектуальної власності.
6.9. Зобов'язальне право.
6.10. Спадкове право.

Цивільне право ~ одна із самостійних галузей права України, що регулює найбільш поширені, бажані та соціально необхідні суспільні відносини (власності в її різноманітних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини за участю фізичних та юридичних осіб з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб громадин) які, без перебільшення, можна назвати позитивними.
Позитивними, по-перше, тому, що його норми в переважній більшості передбачають суб'єктивні права, що уповноважують їх носіїв (фізичних та юридичних осіб) на вчинення тої чи іншої життєво необхідної дії. Наприклад, придбати майно і стати власником, а будучи ним, користуватися і розпоряджатися цим майном з метою задоволення своїх потреб. Інша частина норм Цивільного права регулює такі соціально важливі та необхідні відносини, як обмін та обіг товарів, надання послуг, виконання робіт, а також норми, що регулюють авторські права та інші права інтелектуальної власності і які забезпечують розвиток культури, науки і техніки.

Короткий зміст(? ) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Які відносини регулює цивільне право?
2. Які норми права складають загальну і особливу частину цивільного права?
3. Що є джерелами цивільного права?
4. Що слід розуміти під правоздатністю, дієздатністю?
5. Ким і чим підтверджується факт недієздатності особи? Визначте групи громадян за обсягом їх дієздатності.
6. Що є правовими ознаками юридичної особи?
7. Що ми відносимо до об'єктів цивільно-правових відносин?
8. Які існують строки позовної давності?
9. Що таке право власності?
10. Які види майна не можуть бути у власності громадян?
11. Хто здійснює управління державним майном?
12. Що є об'єктами права комунальної власності?
13. Які існують підстави припинення права власності?
14. Що таке зобов'язальне право?
15. Як виникають і припиняються зобов'язання?
16. Які існують види договорів?
17. Що таке спадкування?
18. Хто може бути спадкоємцем?
19. Які існують підстави спадкового правонаступництва?
20. Якою є черговість спадкоємців за законом до спадкування?
21. Охарактеризуйте об'єкти спадкового правонаступництва.
22.Які існують способи поділу спадщини?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (17);(31); (41);(62);(67); (71);(108);(109);
Підручники і навчальні посібники: (16);(56); (61);(103);(128); (134);(151);(164); (165)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"

 

На головну право