Тема 5
Банківське право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу


5.1. Предмет і метод банківського права.
5.2. Банківські правовідносини, їх види та суб'єкти.
5.3. Джерела та принципи банківського права.
5.4. Правове регулювання банківської діяльності та б операцій в Україні.
5.5. Правове регулювання розрахункових відносин та операцій банків.
5.6. Правове регулювання валютних операцій банківських операцій з цінними паперами.


Діяльність банків в Україні регулюють ст. 99 та 100 Конституції, законами України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. «Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
Банки є юридичними особами, економічно самостійними від органів державної влади. Вони залучають і нагромаджують кошти підприємств, організацій, населення і перерозподіляють їх клієнтам кредити.

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. У чому полягає основне призначення банківського права?
2. Які існують визначення (дефініції) банківського права?
3. На чому базується метод правового регулювання банківської діяльності?
4. Розкрийте зміст основних ознак банківського права.
5. Що є підставами виникнення банківських правовідносин?
6. Які існують види банківських взаємовідносин?
7. Що є джерелами банківського права України?
8. Назвіть основні принципи банківської діяльності і розкрийте їх зміст.
9. Які існують види банківських операцій?
10. Які банківські операції дозволено тільки юридичним особам?
11. Що таке готівкові і безготівкові розрахунки?
12. Які існують принципи здійснення безготівкових розрахунків в Україні?
13. Що таке платіжне доручення?
14.3 яких двох частин складається вимога-доручення?
15. Що таке розрахунковий чек?
16. Як здійснюються міжбанківські розрахунки на території України?
17. Якими законодавчими актами регулюються питання банківського кредитування?
18. Назвіть основні принципи кредиту.
19. Який існує розпорядок здійснення валютних операцій на території України?
20. Назвіть види валютних операцій та види ліцензій на їх здійснення.
21. Які існують види цінних паперів?
22. Якими законами і підзаконними актами регулюють операції банків з цінними паперами?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (2);(3); (14);(21);(23); (24);(91);(97);
Підручники і навчальні посібники: (10);(40); (42);(51);(53); (83);(113);(114); (142);(172)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"

 

На головну право