Тема 4
Фінансове право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


4.1. Джерела і предмет регулювання фінансового права. Фінансова система України.
4.2. Бюджет і бюджетна система України.
4.3.Поняття, ознаки податку та його види.

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Що таке фінансове право?
2. Що є основними джерелами фінансового права?
3. Хто є суб'єктами фінансового права?
4. Які суспільні відносини є об'єктом фінансово-правових норм?
5. Що є предметом регулювання фінансового права?
6. Що входить в фінансову систему України?
7. Чим різняться між собою Державний і місцеві бюджети України?
8. Які податки і збори відносяться до загальнодержавних, а які до місцевих?
9. Які ви знаєте принципи бюджетної системи України?
10. Що таке бюджетний процес і які стадії він проходить?
11. Хто здійснює контроль за дотримання бюджетного законодавства в Україні?
12. Що таке податки і податкова система України?
13. На яких принципах базується податкова система України?
14. Які ознаки та функції податку?
15. Які елементи податку?
16. Які ви знаєте види податків та зборів?
17. У чому полягають обов'язки та права платників податків?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (2);(3); (14);(21);(23); (24);(97);
Підручники і навчальні посібники: (24);(88); (91);(108);(112); (155);(170);(174)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"

 

На головну право