Тема 3
Адміністративне право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


3.1 Поняття, предмет та цілі адміністративного права.
3.2 Джерела адміністративного права.
3.3Суб'єкти адміністративного права.
3.4 Правові акти управління.
3.5 Поняття адміністративного правопорушення.
3.6 Підстави для адміністративної відповідальності.
3.7 Види адміністративних стягнень.
3.8Відповідальність за окремі види адміністративних правопорушень.

Короткий зміст

Адміністративне право - галузь права України, яка регулює суспільні відносини у сфері державного управління. Цілі адміністративного права пов'язані з цілями державами і обумовлюються завданнями відповідного етапу розвитку державно-організованого суспільства.

(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Як співвідносяться між собою система державного управління з адміністративним правом?
2. Які Ви знаєте джерела адміністративного права?
3. Кого можна віднести до суб'єктів адміністративного права?
4. Що таке державна служба?
5. У зв'язку з чим можуть виникати відносини між громадянином і органами виконавчої влади?
6. Які ознаки властиві правовим актам управління?
7. Що таке адміністративне правопорушення?
8. Що таке адміністративне стягнення?
9. Які ви знаєте види адміністративних стягнень?
10. За вчинення яких протиправних діянь застосовується адміністративний арешт?
11. Які заходи застосовуються до неповнолітніх, що здійснили адміністративне правопорушення?
12. Які ви знаєте види адміністративних правопорушень?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (2);(3); (19);(31);(34); (43);(51);(63); (80);(89);(99); (100)
Підручники і навчальні посібники: (3);(8); (15);(21);(22); (29);(30);(39); (62);(78);(142)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"


На головну право