Тема 2
Конституційне право України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


2.1. Конституційне право України: предмет, місце в системі національного права, джерела.
2.1.1. Конституційне право України як провідна галузь права України.
2.1.2. Джерела сучасного конституційного права України.

2.2. Засади конституційного ладу України.
2.2.1. Поняття конституційного ладу.
2.2.2. Основні принципи конституційного ладу України.
2.2.3. Державні символи України.

2.3. Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р. та її юридичні властивості.
2.3.1. Поняття та основні віхи розвитку конституційного процесу в Україні.
2.3.2. Загальна характеристика Конституції України та її юридичні властивості.

2.4. Громадянство України.
2.4.1. Громадянство України як один із інститутів конституційного права.
2.4.2. Набуття громадянства України.
2.4.3. Припинення громадянства України.

2.5. Основні (конституційні) права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні.
2.5.1. Принципи та класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.
2.5.2. Загальна характеристика основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.

2.6. Державна влада в Україні.
2.6.1. Система органів державної влади в Україні.
2.6.2. Верховна Рада України.
2.6.3. Президент України: конституційний статус та повноваження


2.1. Конституційне право України: предмет, місце в системі національного права, джерела.
Короткий зміст