Тема 1
Основи теорії держави і права

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


1.1. Виникнення держави і права.
1.1.1. Організація життя людей у бездержавному суспільстві
1.1.2. Причини виникнення держави і юридичного права.
1.1.3. Теорії походження держави.
1.1.4. Особливості формування політичної організації суспільства у різних народів.
1.1.5. Роль держави та права в організації суспільного життя людей.

1.2. Загальне вчення про державу.
1.2.1. Поняття й ознаки держави.
1.2.2. Форма держави.
1.2.3. Функції держави.
1.2.4. Механізм та апарат держави.
1.2.5. Поняття та ознаки громадянського суспільства, правової та соціальної демократичної держави.

1.3. Загальне вчення про право.
1.3.1. Поняття та ознаки права.
1.3.2. Спільні та відмінні риси права та інших соціальних норм
1.3.3. Джерела права.
1.3.4. Норми права, їх види та структура.
1.3.5. Поняття та елементи системи права і системи законодавства.
1.3.6. Поняття правотворчості: види, суб’єкти, етапи.
1.3. 7. Поняття та структура правовідносин.
1.3.8. Поняття, причини, види, склад правопорушення та його ознаки.

1.3.9. Поняття, види, функції та цілі юридичної відповідальності.
1.3.10. Законність та умови її забезпечення.
1.3.11. Основні галузі та характерні риси права України

Короткий зміст( ? ) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Якою була організація життя людей у бездержавні часи?
2. Які Ви знаєте первісні форми організації суспільної влади?
3. На чому базувалися соціальні норми первісного суспільства?
4. Які причини обумовили виникнення держави?
5. Чим відрізняється державна влада від публічної влади у родовому суспільстві?
6. З яких причин виникає юридичне право?
7. Чим відрізняється юридичне право від обов'язкових правил поведінки у родовому суспільстві?
8. У чому проявляється зв'язок між державою і правом?
9. Яка роль належить державі та праву в організації суспільства?
1.2 Загальне вчення про державу
Короткий зміст
( ? ) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Що таке держава?
2. Які ознаки відрізняють державу від інших організацій?
3. Чим різняться поняття "державне правління", "державний устрій", "державний режим"?
4. З чого складається механізм держави?
5. Що належить до апарату держави?
6. Які функції покликана виконувати сучасна держава?
7. Які риси характеризують громадянське суспільство?
8. Яка держава називається "правовою"?
1.3. Загальне вчення про право.
Короткий зміст
(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Що таке право?
2. У чому полягає відмінність права від моралі?
3. У чому полягає соціальна цінність права?
4. Що виступає джерелами права?
5. Яка структура норми права?
6. Що таке система права?
7. Що таке система законодавства?
8. Як можна визначити поняття: "законність", "правові відносини", "юридичний факт", "правопорушення", "юридична відповідальність"?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (1);(8)
Підручники і навчальні посібники: (4);(9); (11);(14);(20); (28);(41);(48); (49);(50);(54); (55);(80);(81); (90);(99);(139); (149);(158)

Наступна тема

Повернутися на сторінку "Тематика"

На головну право