Тема 13
Розгляд цивільних, адміністративних та кримінальних справ в Україні

Логіка викладу і засвоєння матеріалу


13.1 Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний кодекс.
13.2 Розгляд адміністративних справ. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
13.3 Кримінальне судочинство в Україні. Кримінальний процесуальний кодекс України.
13.4 Порядок виконання судових рішень.

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. У чому полягають зміст і особливості цивільного судочинства?
2. Що регламентує Цивільний процесуальний кодекс України?
3. Які справи підлягають цивільному судочинству?
4. Який порядок впровадження цивільних справ?
5. Що ви розумієте під підвідомчистю і підсудністю цивільних справ?
6. Які є види підсудності?
7. Що таке процесуальне представництво?
8. Для чого введено державне мито?
9. Що таке адміністративне правопорушення?
10. Що таке адміністративно-процесуальна діяльність?
11. Які існують види адміністративних впроваджень?
12. Хто бере участь в процесі впровадження адмінсправ?
13. Які існують стадії адмінправопорушення?
14. Як оскаржується постанова у справі про адмінправопорушення?
15. Як визначаються і погашаються судові витрати?
16. Що таке позовна заява?
17. Як здійснюється пред'явлення претензії?
18. Як здійснюється кримінальне судочинство?
19. Що таке державна виконавча служба?
20. Які права має державний виконавець?
21. Який існує порядок виконання судових рішень?
Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (17);(18); (42);(62);(64); (66);(89);(90);
Підручники і навчальні посібники: (26);(27); (32);(59);(135); (141);(142);(143); (145);(146);(147); (165);(171);(173)

Попередня тема
Повернутися на сторінку "Тематика"

 

На головну право