головна | інфо | контакти

 

 

Катеренчук Микола

Резюме

Микола Катеринчук є молодим, енергійним і професійним політиком, який володіє багатьма необхідними навичками для успіху в політичній сфері і закономірно входить до першого ешелону нової політичної еліти України. Поміркований прагматизм і відчуття кон'юнктури підказують Катеринчуку, що найкращою кар'єрною можливістю для нього залишається дотримання особистої лояльності до В.Ющенка і подальша активна робота в його команді.

S (strength - сила)

До явно виражених політичних переваг Миколи Дмитровича слід віднести його презентабельну зовнішність та вміння гарно себе подати. Він подобається значній частині жінок і також вдало виступає в образі привабливого чоловіка.
У Миколі Дмитровичі вдало поєднуються спритність успішного юриста і гнучкість політика, який вміє справляти позитивне враження на громадськість і знаходити необхідні компроміси. При цьому шляхи до цих компромісів необов'язково повинні мати абсолютно чесний характер.

W (weakness - слабкість)

До виявлених слабких сторін Катеринчука-політика, передусім, віднесемо його високу амбітність. Як ми неодноразово наголошували, амбітність у разі адекватної самооцінки політика є обов'язковим мотивуючим чинником успіху, проте у разі завищеного її рівня вона стає відчутним негативом і призводить до зростання рівня конфліктності будь-якого діяча та поступового його усунення у політичний маргінес. 
Ще однією слабкістю Миколи Дмитровича в політичному аспекті є деяка переоцінка власних можливостей і потенціалу.

O (opportunities - можливості)

До найбільш очевидних переваг Катеринчука, які відкривають перед ним нові можливості, є його вміння знайти підхід до потрібних людей і вибороти вигідну сферу для власної роботи. Загалом, у діяльності Катеринчука явно спостерігається особливий інтерес до Східного регіону України, що знайшло своє відображення і у діяльності досліджуваного політика в ДПАУ.

T (threats - загрози)

Серед загроз, які можна умовно виділити під час аналізу загального образу Миколи Катеринчука як українського політика, відзначимо достатньо високий рівень цинізму, який він відверто демонструє, вважаючи, що вміння виступати і триматися перед публікою дозволить йому отримати загальний позитивний ефект, незважаючи на деякі цинічні ремарки.

http://martingroup.com.ua/

ВГО "Клуб підприємців", за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України

Дизайн і верстка Анатолія Заїки

Головна | Форум | Бібліотека | Немирів | Партнери | Автори | Контакти