головна | інфо | контакти

 

 
Ласкаво просимо до інформаційно-консультативного веб-сайту «Самоосвіта депутата»
 

>>> Цілі, завдання і структура сайту >>>
 

Сучасне суспільство - суспільство ґрунтовних знань, що створює можливості для зростання творчих, ініціативних, освічених людей. Життя в умовах демократії, ринку, новітніх науково-інформаційних технологій зумовлює потребу відповідної постійної модернізації знань.

Депутат не може ефективно здійснювати свої обов’язки, не маючи елементарної юридичної та загальноекономічної підготовки.

Безумовне надання на сайті рівноправного доступу до освіти для кожного депутата України незалежно від його політичної орієнтації – є одним з основних пріоритетів проекту. Це сприятиме сталому розвитку країни, формуванню громадянської культури та становленню суспільства, яке вміє навчатися впродовж життя.

Структура та зміст основних розділів сайту спрямовані на досягнення наступних завдань навчання з урахуванням потреб депутатів щодо їх повсякденної практичної діяльності:

надати депутатам необхідні знання щодо основних концепцій, категорій та понять ринкової економіки, економічних процесів на різних рівнях,

досягнення різнобічного розуміння природи і сутності правовідносин в суспільстві,

одержання навиків роботи з нормативно-правовими актами, тлумачення правових норм та застосування їх на практиці.

з’ясування змісту процесу управління

Матеріал, що рекомендується для ознайомлення, згрупований по напрямках:

Інформатика та інформаційні технології

Право

Економіка

Менеджмент

Політологія

Державна мова. Етика держслужбовця

Важливим компонентом проекту є інформаційна діяльність, яка полягає в забезпеченні доступу депутатів України та широких кіл громадськості до різноманітних інформаційних джерел, а також надання необхідної консультативної підтримки на Форумі сайта.

Індивідуально - консультативна робота із користувачами буде здійснюватися у письмовій формі – у вигляді відповідей на питання за допомогою електронної пошти та у вигляді участі в роботі форуму, що організований на навчальному сайті.

Участь в проекті надає можливість здобути не лише необхідну підготовку, а також розвинути різнопланове бачення сучасного світу, формувати громадян спроможних забезпечити політичне, економічне і культурне піднесення своєї держави, забезпечуючи умови вільного розвитку особистості, максимального використання інтелектуального потенціалу народу, відродження національних і загальнолюдський духовних цінностей.
 
>>> Результати навчання >>>

· розуміння механізмів функціонування ринку і економічної поведінки;

· вміння об’єднати діяльність підприємства з макроекономічними факторами.

· набуття досвіду практичної роботи з нормативно-правовими актами;

· набуття досвіду застосовування норм закону до конкретних життєвих ситуацій.

Спрямування зусиль на здобуття депутатами необхідних знань — запорука становлення прогресивної політики демократичної держави.
 
 

 Проект здійснюється за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України

  

ВГО "Клуб підприємців", за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України

Дизайн і верстка Анатолія Заїки

Головна | Форум | Бібліотека | Немирів | Партнери | Автори | Контакти