Практичні завдання


Практичне завдання 1
На Вінницькому комбінаті «Суперфосфат» в поточному році утворилася дуже окладна фінансово-економічна ситуація, у зв'язку з чим при укладенні колективного договору на наступний рік до нього було включено ряд нових положень. Зокрема, дозволялося, як виняток, залучати неповнолітніх (за згодою профкому) до шкідливих робіт до 1 місяця і переносити їм відпустку на осінь або весну. Ваша думка про правомірність цих положень?

Практичне завдання 2
Державний інспектор ,ознайомившись з змістом колективного договору фабрики «Легка хода», знайшов норму, за якою кожний працівник, що порушив дисципліну, буде притягатися поряд з дисциплінарною і до матеріальної відповідальності. Чи відповідає ця норма чинному трудовому законодавству?

Практичне завдання 3
Бухгалтер будівельно - монтажного управління Петрова подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Через два тижні адміністрація управління заявила, що вона не може знайти на цю посаду іншого працівника, відмовилася приймати бухгалтерську документацію і видавати їй трудову книжку. Петрова звернулася до юридичної консультації за роз'ясненням: чи може вона самовільно залишити роботу і куди їй потрібно звернутися з вимогою про розірвання трудового договору.
Вирішіть дану справу.

Практичне завдання4
10 січня у відділ кадрів хлібзаводу звернулися столяри Сидоренко і Мур з проханням прийняти їх на роботу. Наказ про зарахування обох робітників на роботу був підписаний лише 13січня. Фактично Сидоренко приступив до роботи 11 січня на прохання майстра, а Тур почав працювати з 15 січня через домашні обставити. З якого моменту у Сидоренко і Тура виникли трудові відносини?

Практичне завдання5
Жінки влаштувалися на роботу на посаду тимчасово відсутньої працівниці на час її відпустки по догляду за дитиною. При поверненні з відпустки новоприйнята працівниця була звільнена з роботи із закінченням строку трудового договору. Чи можна вважати такий договір строковим? Чи можливе звільнення з роботи жінки, яка має дитину?

Практичне завдання6
Столяр Горбатюк був звільнений з роботи за п. З ст. 40 КЗПП України за систематичне порушення трудової дисципліни, оскільки протягом року на нього було накладено два дисциплінарних стягнення.
У суді, куди він звернувся з позовом про поновлення на роботі, було встановлено, що ніяких письмових пояснень до накладення стягнень адміністрація від нього не зажадала. Крім того, профспілковий орган не дав згоди на звільнення.
Що розуміється під систематичним невиконанням трудових обов'язків ?
Чи підлягає Горбатюк поновленню на роботі ?
Вирішіть справу.

Практичне завдання 7
Інженер Ломанюк був звільнений з роботи 18 березня 1998 р. за п. З ст. 40 КЗПП України за систематичне невиконання обов'язків, покладених на нього трудовим договором.
При розгляді позову про поновлення на роботі в суді з'ясувалося, що за час роботи на підприємстві він дійсно порушував трудову дисципліну, за що адміністрація оголошувала йому догану в жовтні 1996 р., в січні 1997 р., а 12 березня 1998 р. Ломанюк спізнився на роботу, за що і був звільнений.

Практичне завдання 8
Колектив дитячого садка „Ромашка " Вінницького хлібокомбінату звернувся з вимогою до керівництва хлібокомбінату про виплату заборгованості по зарплаті за 3 місяці. Для вирішення спору була утворена примирна комісія, до якої увійшли директор дитячого садка та старший бухгалтер бухгалтерії хлібокомбінату, однак протягом тижня рішення комісією прийнято не було, і працівники дитячого садка оголосили батькам дітей про те, що дитячий садок працювати не буде у зв'язку із страйком.
Чи правомірне рішення про проведення страйку ? Який порядок його проведення ?

Практичне завдання 9
Тракторист КСП Стогній самовільно використав трактор у власних інтересах перевезення сіна. Під час цього трактор був поламаний і простояв на ремонті 7 днів. Адміністрація КСП стягнула з заробітної плати Стогнія вартість ремонтних робіт, пошкоджених деталей, пального в розмірі 120 грн. середня заробітна плата Стогнія 18 грн. Стогній проти стягнення заперечував і звернувся до юрисконсульта за роз'ясненням в правомірності адміністрації.
Вирішіть спір?

Практичне завдання 10
Механік АТ „Новобуд " Яцков був відсутній на робочому місці протягом першої половини робочого дня. У пояснювальній записці. Яку від нього вимагав директор підприємства про причини відсутності протягом чотирьох годин, Яцков вказав, що на прохання іншого механіка цього ж підприємства надавав йому допомогу в ремонті на його робочому місці у сусідньому гаражі. Наступного дня був виданий наказ про звільнення Яцкова за п. 4 ст. 40 КЗПП України за відсутність на робочому місці без поважних причин трьох годин. Вважаючи звільнення незаконним, Яцков звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу.
Вирішіть справу.

Практичне завдання 11
Інженер машинобудівного підприємства Бабкін пішов у відпустку з 1 серпня 2006 року на 26 календарних днів згідно з графіком відпусток. Однак у зв'язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення, Бабкіна було відкликано з відпустки 11 серпня. Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого замовлення не можливе без кваліфікованих працівників.
Чи правомірні дії директора ?
Чи можливе перенесення відпустки на наступний рік ?

Практичне завдання 12
При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку АТ було запропоновано до переліку заходів дисциплінарних стягнень включити такі заходи: попередження, догану, сувору догану, звільнення. Чи правомірна така пропозиція?

Практичне завдання 13
Інженер був звільнений з роботи 18 березня 1998 р. зап.З ст.40 за систематичне невиконання обов'язків, покладених на нього трудовим договором. В суді з'ясувалося, що за час роботи він дійсно порушував дисципліну, за що адміністрація оголосила йому догану в жовтні 1996 р., в січні 1997 р., а 12 березня 1998 р. інженер спізнився на роботу, за що був звільнений. Яке рішення повинен прийняти суд?

Практичне завдання14
Канарейкін був звільнений з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни за п. З ст. 40 КЗПП. Вважаючи звільнення неправильним, Канарейкін звернувся до суду. В заяві Канарейкін вказав, що за два тижні до звільнення за п. З ст. 40 КЗПП він подав заяву про звільнення з роботи і був увесь цей період тимчасово непрацездатним.
Чи допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період тимчасової непрацездатності? Яке рішення може прийняти суд по цій трудовій справі?

Практичне завдання15
Директор приватного підприємства "Імпульс" заборонив виплачувати слюсарю Копняку заробітну плату, оскільки той зловживає спиртними напоями, а це негативно впливає на якість його роботи.
Директор наказав головному бухгалтеру підприємства виплачувати заробітну плату слюсаря Копняка його сину, який також працює механіком на цьому підприємстві. Слюсар Копняк вирішив з цього приводу звернутися до суду.
Чи відповідає вимогам чинного законодавства розпорядження директора підприємства "Імпульс"? Як вирішити цей трудовий спір?

Практичне завдання16
Федорова уклала строковий трудовий договір. При наданні Федорова згідно зі ст. З Закону України "Про відпустки" невикористаної відпустки з наступним звільненням з роботи у зв'язку із закінченням строку трудового договору виявилося, що час відпустки частково перевищує строк трудового договору.
Чи продовжується чинність трудового договору до закінчення відпустки? Вкажіть дату звільнення з роботи Федорова . Чи має право працівник, який подає заяву про звільнення за власним бажанням, відкликати свою заяву про звільнення до закінчення строку відпустки?
Поясніть, чому.

Практичне завдання17
При вирішенні трудового спору про розірвання трудового договору за п. З ст. 41 КЗПП з інструктором виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу у зв'язку з вчиненням аморального проступку, несумісного з продовженням роботи, виник спір між адвокатом та юрисконсультом щодо застосування п. З ст. 41 КЗПП та ст. 45 Закону України "Про професійно- технічну освіту".
Які категорії працівників можуть бути звільнені за п. З ст. 41 КЗПП? Які працівники виконують виховні функції? Чи є законним звільнення інструктора виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу за вчинення аморального проступку, не пов'язаного з виконанням трудових обов'язків?

На головну право