ТЕСТ № 1


1. Людина, що перебуває в морально-політичній опозиції до влади, домінуючих у державі та цінностей – це:
1. опозиціонер,
2. дисидент,
3. демагог.

2. Погляд на людину як на політичний "гвинтик", вмонтований до політичного механізму належить
1. організованому суспільству
2. демократичному,
3. тоталітарному

3. Оберіть з нижченаведених принципи організації політичного життя за формами діяльності мас :
1. внутрішньополітичний
2. стихійний
3. парламентський
4. мітинговий
5. національний
6. страйковий.

4. Політичне керівництво державою і суспільством, політичне функціонування, участь громадян у політичному житті, політичний маркетинг – це:
1. структура політичної діяльності,
2. форма політичної діяльності.

5. Яка в Україні виборча система :
1. мажоритарна
2. представницька
3. змішана

6. Стан динамічної рівноваги політичних сил це :
1. політична стагнація
2. політична стабільність
3. політична дестабілізація

7. Який тип політичних відносин домінує у сьогоднішньому світі:
1. поліцентричний
2. демократичні
3. тоталітарні

ТЕСТ № 2


1. .Що означає національний суверенітет :
1. повновладдя народу
2. повновладдя держави
3. повновладдя нації

2 .Чи є головним завданням етнополітики всебічне підтримання титульного етносу:
1. Так
2. Ні

ТЕСТ № 3


1.Політичний лад, за якого влада належить найбагатшим представникам панівного класу це:
1. меритократія,
2. плутократія,
3. охлократія.

2. "Квазіеліта" та "контреліта" - це синоніми.
1. "Так"
2. "ні"

3. Які з нижченаведених виразів характеризують цезаристський тип лідера :
1. "Держава - це я"
2. "Після нас - хоч потоп"
3. "Не гіршому, а кращому має бути відкритий шлях нагору"

4. Байдуже ставлення до політичного життя це
1. абсентеїзм,
2. пасивність
3. популізм

ТЕСТ № 4


1.Сукупність владних інститутів, що пов'язані між собою і створюють стійку цілісність це:
1. структура політичної системи
2. функції політичної системи

2. Харизматична влада пов'язана із :
1. традицією
2. формальними правами
3. магічною силою, приписаною будь-якій особі.

3. Що із наведеного може бути джерелом легітимності для держави :
1. закон
2. звичай
3. етнічна солідарність
4. сумісність загальних ідей і практики влади з приватними цінностями

4. Доповніть перелік. Влада може грунтуватися на :
1. авторитеті
2. примусі
3. прямому насильстві

5. Поняття "соціальна влада", основними рисами якої є класовий характер у класовому суспільстві, відносини панування і підкорення, обумовленість соціального пануванні майновими відносинами характерно для :
1. теологічної концепції влади
2. марксистської концепції влади
3. психологічної концепції влади.

ТЕСТ № 5


1.Визначити форму держави за якою монарх особисто формує склад уряду, яким керується сам або через призначеного ним прем'єр-міністра :
1. абсолютна монархія
2. парламентська монархія
3. дуалістична монархія

2.У США республіка
1. парламентська
2. напівпрезидентська
3. президентська

3.Держава, що базується на зверхності суверенітету (верховної влади) єдиної держави над адміністративно-територіальними або національно-територіальними одиницями, на як вона поділена, це держава:
1. унітарна
2. федеративна
3. конфедеративна

4.Співтовариство, асоціація, ліга – це
1. типи конфедеративних утворень,
2. форми імперій

5.Маршалови острови - США; Монако-Франція; Сан – Маріно - Італія це:
1. асоційована державність
2. федерація
3. кондомініуми

б. Сукупність методів і засобів здійснення державної влади - це :
1. державне правління
2. державний режим
3. державний устрій

ТЕСТ № 6


1.Чи є політична свідомість пасивним відображенням політичного буття?
1. "Так"
2. "ні"

2.Політичні традиції, норми політичної практики, ідеї, концепції, переконання пре взаємовідносини між різними суспільно-політичними інститутами - це :
1. політична свідомість
2. політична практика
3. політична культура

З .До якого типу, на Вашу думку, належить політична система сучасного українського суспільства :
1. демократична модель
2. ліберально-демократична модель
3. автократична модель
4. модель переходу від тоталітаризму до демократії

ТЕСТ № 7


1.Політичні ідеї, теорії, погляди, інтереси, настрої, почуття - це :
1. зміст політичної свідомості
2. специфіка політичної свідомості
3. сутність політичної свідомості

2.Усвідомлення людиною своєї групової належності, групової ідентичності — це :
1. умови виникнення політичної свідомості
2. шляхи формування політичної свідомості

3. Насильницьке загарбання чужих земель внаслідок війни це:
1. експансія
2. анексія
3. контрибуція

4. Коли було створено СНД :
1. 1991 р.
2. 1990 р.
3. 1993 р

5. Штаб-квартира ООН розташована у :
1. Женеві
2. Нью-Йорку
3. Брюсселі

6. Політична практика, зорієнтована на розв'язання локальних суспільних проблем з урахуванням їхнього взаємозв'язку з проблемами зовнішніми, більш загальними, з передбаченням їх наслідків для світових процесів це:
1. геополітика,
2. глобалізм,
3. інтеграція

На головну Політологія